De kracht van de combinatie

Soms wordt mij gevraagd waar ik me het liefst mee bezig houd: vormgeving, fotografie, filmpjes of tekst. Maar ik geloof in de kracht van de combinatie. Het houdt mijn werk afwisselend en interessant. Het is prettig voor mijn opdrachtgevers, want ze hebben een aanspreekpunt en dat is ook meteen de persoon die het werk uitvoert. De disciplines versterken elkaar.

DPNH

Eke Joustra van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zette mij in voor heel uiteenlopende projecten en producten. Ik fotografeerde bijeenkomsten en mensen die ik mocht interviewen. Ik schreef artikelen voor de nieuwsbrief en voor het vakblad Groen. In ontwierp beursmateriaal en deed de eindredactie van rapporten, die ik vervolgens in de rijkshuisstijl opmaakte. Ik mocht samen met Marjoleine van der Meij en Monica Velasco een Deltaspel ontwikkelen. En op dit moment werk ik mee aan het nieuwe Klimaatportaal, waar onder andere de Stresstest opstaat die ik vlak voor Prinsjesdag in een rijkshuisstijljasje heb gegoten. Met dat document kunnen overheden en organisaties aan de slag om ons stedelijk gebied zo in te richten dat het beter bestand is tegen de veranderingen in het klimaat.